Oznaka: digitalna pristupačnost

  • Zašto je pristupačnost važna za WordPress i njegove korisnike?

    usability test

    Jeste li ikad čitali titlove na videozapisu bez da morate pojačati ton? Jeste li koristili zvučni signal s pločnika kako biste znali kada prijeći cestu? Da li ste na aerodromu čitali info ploču? Te se stvari uzimaju zdravo za gotovo, ali u stvarnosti pomažu osobama s invaliditetom. Sredinom 2019. donesena je odluka da će sve […]

  • Što je digitalna pristupačnost? Kako će se promjeniti web stranice?

    digitalna pristupacnost

    Digitalna pristupačnost je praksa prilagodbe web stranica da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Naglašavam upravo web stranica, jer se često to podrazumijeva da sve što je digital = web stranica. Drugim rječima, digitalna pristupačnost je jedan proces / skup pravila koji u konačnici olakšavaju pristup sadržaju web […]