Laravel 5+ Internal Server Error 500


()

Nekoliko puta mi se dogodio ovaj problem sa Laravelom, pa donosim korake, i što sam uočio:

Iako je greška 500 – nije odmah problem u .htaccess fajlu, nego prvo treba provjeriti nekoliko drugih stvari

Glavna 4 razloga zašto je došlo do greške su:

  • permisije
  • .env vaijable su neispravne (99% tipfeler!)
  • problem sa nekom od PHP ekstenzija ili PHP verzijom
  • problem sa bazom podataka

Koraci koje sam radio:

  1. provjera file permisija i prava pristupa
  2. Kako bi se popravila, pokrenuti ovu naredbu:
sudo chmod 755 -R your_project

3. potrebno je omogućiti pisanje u /storage folder, obrisati cache / konfiguraciju te napraviti novi ključ:

chmod -R o+w your_project/storage
php artisan cache:clear composer dump-autoload
php artisan key:generate
php artisan cache:clear php artisan config:clear

4. provjera server zahtjeva

5. često se greška događa zbog PHP verzije – provjeri u composer.json koja je tražena verzija, i onda koja je instalirana:

php -v

6. Na kraju provjeriti .htaccess fajl

7. Izmjeniti .env kako bi se omogućo debug mode:

APP_DEBUG=true

A u laravel/config/app.php iz:

'debug' => env('APP_DEBUG', false); 

u:

'debug' => env('APP_DEBUG', true),

S time se ispisuju greške i mogu nam pomoći pronači u čemu je problem.

Sretno!

Da li vam je ovaj članak koristan?

Ocjenite članak, i pomognite nam pisati što kvalitetnije tekstove!

, ,

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.