Kategorija: Web development

 • Prebacite svoje poslovanje online i pokrenite webshop

  laptop gade0fccb6 1280

  Gospodarska kriva uzrokovan Covid-19 bolešću mnogima je idealna prilika za zaokret u poslovanju. Nakon aktualne pandemije i prateće gospodarske krize poslovanje će se mijenjati, to je sigurno. Prvo što nam slijedi je takozvana “nova normala”. No, kako nismo epidemiolozi već web poduzetnici nastavimo s onime što znamo. Mnogi koji dosad nisu, igrom prilika posljednje su […]

 • Što je digitalna pristupačnost? Kako će se promjeniti web stranice?

  digitalna pristupacnost

  Digitalna pristupačnost je praksa prilagodbe web stranica da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Naglašavam upravo web stranica, jer se često to podrazumijeva da sve što je digital = web stranica. Drugim rječima, digitalna pristupačnost je jedan proces / skup pravila koji u konačnici olakšavaju pristup sadržaju web […]

 • Laravel 5+ Internal Server Error 500

  Nekoliko puta mi se dogodio ovaj problem sa Laravelom, pa donosim korake, i što sam uočio: Iako je greška 500 – nije odmah problem u .htaccess fajlu, nego prvo treba provjeriti nekoliko drugih stvari Glavna 4 razloga zašto je došlo do greške su: permisije .env vaijable su neispravne (99% tipfeler!) problem sa nekom od PHP […]